Melissa

Cavanzas Michigan Star
Born: April 30th 2011

Sire: SEUCH Magic Charm's Michigan

Dame: LV JW-14 NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH Cavanzas Rudencia